"Kaj smo se naučili?"

PORTUGALSKA – STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE DIJAKOV TEHNIŠKE GIMNAZIJE


Portugalska je bila dva tedna naš drugi dom. Vsi se strinjamo, da je bila Portugalska za nas posebno doživetje, obogateno z dragocenimi izkušnjami. Pridobili smo nova  strokovna znanja in spoznali portugalsko kulturo. Spoznavali smo sebe, drug drugega in se naučili prilagajati. Ugotovili smo, da dobro delamo v skupini, urili in spopolnjevali smo se v rabi angleškega jezika.

STROKOVNO DELO
Na Portugalskem je bila ena naših glavnih nalog pridobiti nova znanja in izkušnje s področja kemije, biotehnologije in  mikrobiologije, ki temeljijo na laboratorijskem delu. Strokovno delo je potekalo v analitskem laboratoriju podjetja A2 Analises Quimicas v okolici Brage, ki opravlja kemijske analize prsti, vode, listov različnih kulturnih rastlin itd. Z ustreznimi analitskimi metodami ugotavljajo  vsebnost elementov v prsti, predvsem dušika, kalija in fosforja, ki so potrebni za rast rastlin. Namen analize je pridelovalcem kulturnih rastlin posredovati podatke o kakovosti prsti in predlagati možnosti, s katerimi lahko povečajo svoj pridelek in izboljšajo kvaliteto. Naše delo je potekalo v kemijskem laboratoriju. V času našega bivanja na Portugalskem smo opravili vrsto kemijskih analiz. Merili smo pH in prevodnost z Vernierjevim aparatom, določali koncentracijo amonijevih, kloridnih in nitratnih ionov v vodi s pomočjo spektrometra, z napravo ICP-OES smo določali vsebnost elementov v raztopinah vzorcev. Spoznali smo delovanje naprave Microwave digester za hitrejši razpad snovi na elemente in izvedli vakuumsko destilacijo. Pri svojem delu smo vzorce tehtali na analitski tehtnici, uporabljali avtomatske pipete in napravo za centrifugiranje. Spoznali smo tudi način dokumentiranja vzorcev strank.
 V laboratoriju smo se sporazumevali v angleškem jeziku, tako da smo svoje znanje angleščine obogatili  tudi s strokovno terminologijo.

SPOZNAVANJE KULTURE
Na Portugalsko smo se odpravili polni pričakovanj z željo po novih spoznanjih in doživetjih. Dodobra smo raziskali Brago in njene znamenitosti.  Med našim dvotedenskim bivanjem na Portugalskem smo obiskali Lizbono, Porto, Fatimo in Guimaraes.  Mesto Guimaraes je zibelka sodobne Portugalske, saj je bilo njena prva prestolnica in je rojstni kraj prvega portugalskega kralja Alfonsa Henriquesa. Danes je mesto kot kulturna dediščina pod zaščito organizacije UNESCO. Portugalska mesta so nas navdušila s svojimi ozkimi tlakovanimi uličicami, majhnimi trgi in raznobarvnimi hišami, obloženimi s keramičnimi ploščicami. Spoznali smo kulturne navade Portugalcev, njihovo ljubezen do posebne zvrsti glasbe, fada, šolski sistem in navezali prijateljske stike. Ogledali smo si tudi razstavo fotografij, ki prikazuje delo različnih umetnikov in je organizirana v starem delu železniške postaje.
Portugalska se je v zadnjem času močno spremenila. Tradicionalni način življenja, verske navade in stoletne tradicije so ohranjene le še na podeželju, preostali Portugalci pa postajajo vse bolj posvetni ljudje, usmerjeni proti toku evropskega življenja.

Portugalsko smo skupaj raziskovali in se izobraževali:

Tadeja Vidmar , Luka Močilnikar, Maja Gril, Miha Kosec in Nina Barborič z mentorico Tatjano Posavec.

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

12. dan - Gospodarstvo Portugalske

9. dan - Porto